Medewerkers FRES Nederland

FRES Nederland werkt met een klein team van betaalde krachten. Deze medewerkers ontvangen een marktconform salaris. Verder werkt FRES met vrijwillige adviseurs en stagiaires die de activiteiten ondersteunen. Zij ontvangen waar nodig een onkostenvergoeding.

Samenstelling:
Coen de Ronde Managing Director
Emily Umpleby Liaison Officer
Tamara Borges de Oliveira Liaison Officer
Jolan Dalati Group Controller
Bruna Consiglio Business Developer
Inge Fraters Office Manager

Het bestuur van FRES

Het bestuur van FRES is verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling, strategie en realisatie van doelstellingen en financiële resultaten. De bestuursleden leveren hun bijdrage onbezoldigd. Wel kunnen zij een vergoeding ontvangen voor de onkosten die zij maken bij  de uitoefening van hun taken. Voorwaarde hiervoor is dat zij binnen het afgesproken budget blijven en bewijsstukken van gemaakte kosten overdragen.

Samenstelling:
Wim Plaizier Voorzitter
Paul Gaalman Penningmeester
Serge Leijten Operationele zaken
Peter Smink Lid
Paul Hol Lid
Wim Sinke Lid
Vacature Lid

Raad van Commissarissen FRES-bedrijven (leden namens FRES)

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid, de strategie en de realisatie van budget, doelstellingen en resultaten van de FRES-bedrijven. Alle leden worden voorgedragen door FRES, met uitzondering van de RvC van NuRa (Zuid-Afrika). Daarvan worden twee leden voorgedragen door Nuon en één door Reeset. De commissarissen leveren hun bijdrage onbezoldigd. Zij ontvangen waar nodig een onkostenvergoeding.

Samenstelling RvC NuRa, Zuid-Afrika:
Coen de Ronde Voorzitter namens NUON
Bart Blokland Lid (namens REESET)
Jolan Dalati Lid
Tamara Borges Lid

Samenstelling RvC Yeelen Kura, Mali:
Coen de Ronde Voorzitter
Djibril Séméga Lid
Jolan Dalati Lid
Emily Umpleby Lid

Samenstelling RvC Yeelen Ba, Burkina Faso
Coen de Ronde Voorzitter
Bourama Keita Lid
Jolan Dalati Lid
Emily Umpleby Lid

Samenstelling RvC FRES Uganda, Oeganda
Coen de Ronde Voorzitter
Joselyne B. Musiime Lid
Jolan Dalati Lid
Tamara Borges Lid

Samenstelling RvC FRES Guiné-Bissau, Guinee-Bissau
Coen de Ronde Voorzitter
Archives Fernandes Lid
Jolan Dalati Lid
Tamara Borges Lid

Aandeelhoudersstructuur FRES-bedrijven